ELS NADALS A EUROPA

merry-christmasEste curs l’escola ens hem sumat al Portfoli Europeu de les llengües.

Es tracta d’un projecte europeu que inclou documents personals on els usuaris poden enregistrar les seues experiències d’aprenentatge de llengües i cultures i reflexionar-hi. El PEL, propietat de l’usuari individual i no de la institució o organisme que l’atorga, permet anotar els avanços en l’aprenentatge de llengües o marcar-se noves fites, ajuda a reconéixer com i quan s’aprén, a reflexionar sobre les experiències personals i a valorar els progressos, a participar de forma activa i conscient en els seus aprenentatges, a generar processos d’adquisició o de formació, a orientar la motivació, a augmentar l’autoestima i a potenciar el desenrotllament d’estratègies d’aprenentatge.

El PEL intenta fer el procés d’aprenentatge de llengües més transparent a l’alumnat, l’ajuda a desenrotllar la capacitat de reflexió i d’autoavaluació i així potencia l’assumpció de responsabilitat del seu aprenentatge. Fomenta el desenrotllament de l’autonomia de l’alumnat, promou l’educació per a tota la vida i clarifica i precisa els objectius d’aprenentatge en termes comunicatius

El PEL està concebut per a donar suport als quatre objectius polítics del Consell d’Europa: . Preservar la diversitat lingüística,
. Promoure la tolerància lingüística i cultural,
. Fomentar el plurilingüisme
. Assegurar l’educació democràtica de la ciutadania.

Són moltes les activitats lingüístiques que realitzem al llarg del curs tan dins de l’aula com a nivell de tot el centre ( Halloween, Contes de Sant Jordi…)
Este curs a més aprofitarem l’activitat del Nadal per a conéixer les llengües, tradicions i costums dels 28 països que conformen la Unió Europea. Des de hui fins al dia de Nadal, publicarem una vídeo diari amb imatges i música nadalenca d’un país europeu.
Tracteu d’endevinar a quin país fa referència

Bona Nadal A tothom

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

Comparteix !!!

Comments are closed.