JORNADA CONTINUA

Dimecres 21 de març vam rebre l’autorització per part de Conselleria d’aprovació i autorització per a realitzar la consulta a les famílies el proper dia 4 d’abril.

A l’empara de l’Ordre 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d’autorització d’un Pla específic
d’organització de la jornada escolar, en vista de la documentació remesa, comprovat
l’informe favorable de la Inspecció Educativa i revisada la documentació presentada,
s’autoritza la direcció del CEIP GERMANS OCHANDO amb codi de centre 12004369 en
la localitat de/d ALMASSORA perquè inicie el procediment de consulta a les famílies.

Pensem que el Ceip Germans Ochando a través del seu consell escolar i la comissió coordinadora de la jornada continua hem realitzat un treball intens per a oferir-vos el millor Pla específic d’organització de la jornada escolar possible. Us adjuntem novament el projecte amb les xicotetes adaptacions realitzades.
La decisió final està en les vostres mans. Des de el centre, com no pot ser d’altra forma, coordinarem i gestionarem el procés de consulta a les famílies perquè la dita consulta, tinga el resultat que tinga, siga una demostració de convivència i participació.

 

Comparteix !!!

Comments are closed.